We help you to get quality & logistics issue

    resolves on the right way.

บริการ

 

Pro-Q ให้คำมั่นสัญญาที่จะปฎิบัติตามมาตรฐานในการทำงานทุกขั้นตอน พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะสมกับการตรวจสอบแต่ละประเภท

 

 

นโยบายการบริการของเรา

 

Pro-Q เราพร้อมที่จะมอบการบริการต่อท่านทันที ที่ให้ความไว้วางใจเรา

 

  • เราตรวจสอบชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ หรือ สงสัยว่าจะไม่ได้คุณภาพ ตามข้อกำหนดและวิธีการที่ลูกค้ากำหนด
  • เราช่อมและแก้ไขชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันคุณภาพทุกครั้ง
  • เราคัดแยกและชี้บ่งชิ้นส่วนที่ผ่านการตรวจสอบทั้งของดีและของเสียอย่างชัดเจน
  • เรากักขังและควบคุมชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพไว้ในพื้นที่ที่กำหนดเพื่อป้องกันการนำไปใช้
  • เราจะรายงานผลต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบทุกครั้ง
  • เราสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวัน และผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งให้ลูกค้าทราบทันทีเมื่อเสร็จงาน

 

 

บริการของเรา

 

เรามีบริการที่ครบวงจร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ ปัญหาการบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง และไม่เพียงพอ หรือ ไม่พร้อมใช้งานต่อรอบการจัดส่งของลูกค้า ได้รับการแก้ไข และดำเนินการจัดการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยบริการต่อไปนี้

 

การคัดแยกของเสีย

Pro-Q มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการคัดแยกปัญหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ หรือ ชิ้นส่วนที่ต้องสงสัย โดยจะปฏิบัติตามเอกสารการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีชิ้นส่วนที่บกพร่องหลุดรอดเข้าสู่กระบวนการผลิต

 

การกำจัดสนิมบนผิวเหล็ก

ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะบางครั้งสามารถเกิดสนิมได้ง่าย เมื่อนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือจัดเก็บด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม Pro-Q พร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยการใช้สารประกอบที่สามารถกำจัดสนิมออกในเวลาอันรวดเร็ว โดยต้องไม่ใช้เครื่องมือขัดถูและไม่ทำให้ผิววัตถุดิบเสียหาย สามารถคงสภาพชิ้นส่วนตามขนาดไว้ได้ดังเดิม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฎิบัติงานและ สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ คือ สะดวกและรวดเร็ว

 

การแก้ไขและซ่อมแซม

ปัญหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ หรือ ชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่อง ไม่จำเป็นจะต้องทำลายทิ้งเสมอไป ปัญหาบางประเภท เช่น มีครีบ, รู, ไม่ได้ขนาด หรือ เสียรูปเล็กน้อย หรือ ชิ้นที่ไม่สามารถการประกอบเข้าด้วยกันได้ ชิ้นส่วนเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ได้อีกครั้ง หากได้รับการซ่อมแซมหรือแก้ไขอย่างถูกต้อง ปัญหานี้ Pro-Q สามารถช่วยได้ ด้วยการนำไปซ่อมแซมหรือแก้ไข ตามวิธีการที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งสามารถช่วยประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

 

การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน

Pro-Q เป็นตัวแทนสำหรับงานตรวจสอบชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ ชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องหรือต้องสงสัย ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ของลูกค้าได้ทันทีด้วยเหตุผลบางประการ เราพร้อมที่ปฏิบัติงานทั้งใน โรงงาน, คลังสินค้า หรือ สถานที่ที่กำหนด

 

การเปลี่ยนถ่ายกล่องบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุใหม่ และ แก้ไขป้ายฉลากชี้บ่ง

บางครั้ง ปัญหากล่องบรรจุและการติดป้ายชี้บ่งผิด ก็อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและกระบวนการขนส่งได้ Pro-Q มีทางออกให้ง่ายขึ้น โดยบริการการตรวจสอบและแก้ไขกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือบรรจุใหม่ให้ตรงตามมาตรฐานสินค้าอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วน หรือสินค้า ได้รับการบรรจุที่ถูกต้อง และป้ายฉลากให้ถูกต้องตามที่กำหนด ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว เรายังพร้อมที่ช่วยจัดหาบรรจุภัณฑ์สำรองหรือทดแทน ได้ตามความจำเป็น

 

การบริหารและควบคุมกล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์ หรือ ภาชนะหีบห่อ ถือเป็นจุดที่สำคัญอีกขั้นตอนของการผลิต และมีความสำคัญไม่ต่างจากชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรสำหรับการผลิต คุณภาพของสินค้าต้องรวมถึงกล่องบรรจุที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ถ้ามีสินค้าในคลังแต่ไม่สามารถขายได้ เนื่องจากขาดแคลนกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ธุรกิจก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ Pro-Q จะช่วยท่านแก้ไขและจัดการปัญหาเหล่านี้ให้ง่ายขึ้น การบริการของเรายังรวมถึงการช่อมแซมและบำรุงรักษากล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพของการผลิตสูงสุดและไม่ส่งผลต่อแผนการจัดส่งชิ้นส่วนหรือสินค้าให้กับลูกค้า

 

การตรวจสอบชิ้นส่วนจากผู้ผลิต และการตรวจสอบแบบเข้มงวดพิเศษก่อนส่งมอบ

การควบคุมการส่งมอบ หรือที่รู้จักกันว่า “การตรวจสอบแบบเข้มงวด” เป็นขั้นตอนการตรวจที่เพิ่มเติมขึ้น สำหรับในกรณีที่ กระบวนการตรวจสอบปกติของผู้ผลิต ไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ของเสียหลุดรอดไปยังกระบวนการผลิตของลูกค้าได้ ดังนั้นทางลูกค้าจำเป็นที่จะต้องจัดหาผู้ตรวจสอบอื่นที่ไว้วางใจ ให้ทำหน้าตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนหรือคัดแยกของเสียแทนในนามผู้ผลิต ก่อนที่ผู้ผลิตจะสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันปัญหาอย่างถาวรได้ Pro-Q สามารถให้บริการสำหรับการตรวจสอบพิเศษประเภทนี้ รวมทั้งสามารถจัดทำรายงานการบันทึกการตรวจสอบรูปแบบต่างๆ การจัดทำกราฟสรุปการเฝ้าติดตามการตรวจสอบ จนกระทั่งครบตามระยะเวลา หรือ เงื่อนไขอื่นเพื่อขอยกเลิกการตรวจสอบแบบนี้

 

งานด้านการตรวจสอบชิ้นส่วนในช่วงเริ่มต้นการผลิต

เราเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับการเฝ้าติดตามของกระบวนการผลิตในช่วงเริ่มต้นการผลิตใหม่ๆ ว่าจำเป็นจะต้องมีการเฝ้าติดตามประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด บางครั้งอาจจำเป็นต้องมีบุคลากรในการประสานงานในสถานที่ของลูกค้า หรือแม้แต่บางครั้งลูกค้าอาจจะเป็นผู้กำหนดให้มีตัวแทนจากผู้ผลิต มาประจำในสายการผลิตเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆในการนำไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคต หรือบางทีอาจจำเป็นต้องจัดเตรียมบุคลากรในการยืนยันความสามารถของกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความผันแปรของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของผู้ผลิตอยู่ภายใต้การควบคุม Pro-Q สามารถที่จะจัดหาพนักงานตรวจสอบคุณภาพ หรือบุคลากรด้านคุณภาพไปประจำในสถานที่ผลิตของลูกค้า เพื่อช่วยเหลือและจัดเก็บข้อมูลต่างๆในการนำไปปรับปรุงแก้ไข

 

การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลการแก้ไขปัญหาคุณภาพของชิ้นส่วน, กระบวนการผลิต และระบบคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์ เราเข้าใจดีว่า ประสิทธิภาพของการแก้ไขและการป้องกันปัญหามีความสำคัญมากเพียงไรในระบบห่วงโซ่การผลิต ว่าในบางครั้ง อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางมาในสถานที่ที่เกิดปัญหา เพื่อแก้ไขได้ด้วยตนเองอย่างทันท่วงที เพียงแค่ท่านติดต่อ Pro-Q เพื่อดำเนินการตรวจสอบ พร้อมกับรายงานหลักฐานผลการปฏิบัติงานกลับไปยังท่าน ซึ่งจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

การให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ

เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบคุณภาพมาใช้ในองค์กรใหม่ และเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ทุกการเรียนรู้ถือเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ทีมงานของเราแข็งแกร่งขึ้น วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้ให้กับองค์กรของท่าน เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดด้วยความเสี่ยงต่ำ